thang may, thang may gia dinh, thang may benh vien

Hotline Hotline:
0976 464 688 - 0976 464 688
home
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG IT CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC

khoa-hoc

Giám sát thi công XDCT

khoa-hoc

Quản lý dự án

khoa-hoc

Định giá xây dựng

khoa-hoc

Nghiệp Vụ Đấu thầu

khoa-hoc

Chỉ huy trưởng công trường

khoa-hoc

Đo bóc tiên lượng , lập dự toán

khoa-hoc

An toàn lao động

khoa-hoc

Quản lý lao động, tiền lương và BHXH

khoa-hoc

Hành chính văn phòng,văn thư, lưu trữ

khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

khoa-hoc

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

khoa-hoc

Giám đốc quản lý, điều hành

khoa-hoc

Lập và thẩm định dự án đầu tư

khoa-hoc

Khóa học xây dựng

khoa-hoc

Khóa học QLDA CNTT

khoa-hoc

Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

khoa-hoc

Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

khoa-hoc

Sơ Cấp Cứu

khoa-hoc

Các khóa học khác

LỊCH KHAI GIẢNG

lich-khai-giang

Miền Bắc

lich-khai-giang

Miền Nam

lich-khai-giang

Miền Trung

KHÓA HỌC MAKETTING

khoa-hoc-maketting

Khóa Học Maketting

Tư vấn trực tuyến
Mr. Hai
My status
Tin tức nổi bật
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC KỸ NĂNG GIAO VIỆC & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Trang chủ > KHÓA HỌC > Các khóa học khác>
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG IT CHUYÊN NGHIỆP

 Giới thiệu chương trình

Trong doanh nghiệp, kinh doanh phát triển đòi hỏi hệ thống CNTT cũng phải đáp ứng được các mục tiêu ngày càng cao mà tổ chức đặt ra, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ IT đối với khách hàng. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là làm sao hoạt động của hệ thống CNTT không chỉ dừng ở việc phải đảm bảo hoạt động các dịch vụ kinh doanh mà còn phải đảm bảo cả chất lượng của dịch vụ kinh doanh, tiến tới mức cao hơn là CNTT phải trở thành nền tảng cho tính cạnh tranh của các dịch vụ kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Như vậy, là một chuyên gia quản trị mạng (NETWORK Admin) hoặc bất cứ giám sát hệ thống IT (SYSTEM Supervisor) nào trong doanh nghiệp đều đòi hỏi phải trang bị không chỉ về mặt kiến thức kỹ thuật công nghệ mà còn kỹ năng làm việc, tác nghiệp và lập kế hoạch quyết định rất lớn đến thành công cho nghề nghiệp CNTT, cũng như mang lại hiệu quả, giá trị cho doanh nghiệp. 

Khoá học Quản Trị Vận Hành Hệ Thống IT Chuyên Nghiệp - IT Operations Management là khóa học cấp độ thứ 3 (Level 3) trong 5 cấp độ kỹ năng quản lý IT tại Infochief nhằm trang bị cho học viên các loại kiến thức cốt lõi quan trọng và kỹ năng Giám sát và Quản trị hạ tầng hệ thống IT bài bản chuyên nghiệp như: Hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh, tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng.
 

 Mục tiêu của khóa học / Học xong học viên làm được những gì?

01. Biết cách Quản lý Tài Sản, Cấu hình, Năng Lực, Kho Dự phòng, Thay đổi, Triển khai hệ thống IT.
02. Biết cách Thiết lập Tiêu Chuẩn vận hành hệ thống IT.
03. Biết cách Giám sát & Lập kế hoạch Bảo trì hệ thống IT định kỳ
04. Biết cách Lập kế hoạch Dự phòng và Khôi phục hệ thống IT.
05. Biết cách Xây dựng Quy trình hỗ trợ người dùng IT & Level 1 chuyên nghiệp.
06. Biết cách Xây dựng Chính sách bảo mật và triển khai các Thủ tục IT.
07. Biết cách Tổ chức Công việc, phân công và sắp lịch thực hiện hiệu quả.
08. Biết cách Thiết kế một Giải pháp công nghệ thông tin.
09. Biết cách Triển khai một kế hoạch IT cụ thể.
10. Biết cách Xây dựng các Báo cáo vận hành hệ thống IT.

 Đối tượng học viên
 i.  Nhân viên/ Chuyên viên quản trị mạng (IT Administration).
ii.  Nhân viên/ Chuyên viên quản trị vận hành hạ tầng (IT Infrastructure Operation).
iii. Nhân viên/ Chuyên viên giám sát hoạt động hệ thống (IT Supervisor).
iv. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật máy tính (IT Technician).
v.  Những ai có mục tiêu trở thành nhà quản trị hệ thống hạ tầng CNTT chuyên nghiệp (CTO).

 Nội dung chương trình
PHẦN 01: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG IT

 Thiết bị hệ thống máy tính IT (PC/ Laptop) 
 Hệ thống máy chủ Server
 Thiết bị và năng lực Mạng (LAN/ WLAN/ WAN)
 Hệ thống Lưu trữ (Storages) 
 Các kiểm soát An toàn & Bảo mật thông tin
 Quy trình, chính sách, thủ tục quản lý IT
 Vai trò và trách nhiệm bộ phận IT
 Thực hành: Thực hiện đánh giá hệ thống IT 


PHẦN 02: THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH IT
  Lập danh mục tài sản & Thủ tục đánh giá hàng năm
 Thiết lập tiêu chuẩn an toàn môi trường Network 
 Phân loại nội dung file và thiết lập quyền truy cập trên file/ folder
 Chiến lược Backup dự phòng tối ưu
 Hồ sơ nhật ký sao lưu dự phòng
 Các thủ tục quản lý virus và mã độc nguy hiểm
 Danh sách phần mềm sử dụng xác thực an toàn
 Phân loại chức năng và quyền truy cập ứng dụng kinh doanh
 Thủ tục xử lý các sự cố CNTT (Incidents)
 Tiêu chuẩn thiết lập dự phòng DRP (Mirror site/ Hot site/ Warm site/ Cold site) 
  Thực hành: Thiết lập tiêu chuẩn IT 

PHẦN 03: GIÁM SÁT & BẢO TRÌ HỆ THỐNG IT
 Các nội dung cần giám sát & bảo trì Server (File/ Database/ Web/ Email)
  Giám sát hệ thống Data-center
  Hoạt động giám sát & Bảo trì UPS định kỳ
  Các công việc bảo trì mạng LAN
  Công việc bảo trì PC/ LAPTOP định kỳ
  Giám sát phần mềm cài đặt và đãm bảo tuân thủ
  Giám sát và bảo trì Backup File, Email 
  Các công cụ sử dụng giám sát Mạng, Server 
 Bài thực hành: Lập kế hoạch bảo trì toàn diện IT   

PHẦN 04: BACKUP DỰ PHÒNG & KHÔI PHỤC HỆ THỐNG IT
 Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục
  Nhận biết các điểm yếu kỹ thuật trong hệ thống IT
  Thiết lập quy trình đánh giá hệ thống dự phòng IT
  Xây dựng các thủ tục Backup và khôi phục hệ thống quan trọng
  Phát triển kế hoạch dự phòng khôi phục sự cố IT
  Phát triển kế hoạch dự phòng khôi phục thảm họa IT (DRP)
  Thủ tục khôi phục hệ thống khi gặp sự cố 
 Bài thực hành: Lập kế hoạch kinh doanh liên tục 

PHẦN 05: QUY TRÌNH HỖ TRỢ & VẬN HÀNH
 Quy trình tiếp nhận & Quản lý yêu cầu (Request)
 Quy trình quản lý các sự cố (Incidents)
 Quy trình giải quyết vấn đề (Problem)
 Quy trình quản lý sự thay đổi (Change)
 Quy trình quản lý Tài sản & Cấu hình (Configuration)
 Quy trình quản lý Năng lực IT (Capacity)
 Quy trình quản lý triển khai (Release)
 Công cụ ghi nhận yêu cầu & sự cố (Tickets)
 Tài liệu cam kết hỗ trợ (SLA & OLA)
 Bài thực hành: Xây dựng quy trình vận hành IT 

PHẦN 06: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH IT
 Xây dựng chính sách sử dụng IT cho User
 Xây dựng chính sách vận hành hệ thống IT
 Xây dựng các tiêu chuẩn hạ tầng thiết bị IT:
   + Bảo vệ thông tin 
   + Quản lý thông tin 
   + Phân phối thông tin 
   + Phần mềm ứng dụng 
   + Các thiết bị mạng
   + Tài nguyên máy tính
 Bài thực hành: Xây dựng chính sách an toàn IT 

PHẦN 07: TỔ CHỨC CÔNG VIỆC VẬN HÀNH IT
 Thiết lập danh mục công việc vận hành IT
 Xây dựng lịch vận hành IT 
 Phân công nhiệm vụ vận hành IT
 Hướng dẫn vận hành hệ thống IT (SOP) 
 Huấn luyện nhân viên IT dự phòng
 Tính toán và tối ưu thời gian vận hành
 Thiết lập cam kết thời gian vận hành nội bộ IT (OLA)
 KPI đánh giá hiệu quả công việc IT 
 Bài thực hành: Tổ chức và phân công công việc 

PHẦN 08: VIẾT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

 Phân tích vấn đề của hệ thống IT 
 Xác định nguyên nhân (RCA - Root Cause Analysis)
 Đề xuất các biện pháp, giải pháp [khắc phục, cải tiến]
 Lợi ích của giải pháp (ROI)
 Tính toán chi phí TCO
 Kế hoạch triển khai
 Kế hoạch vận hành & Bảo trì
  Bài thực hành: Viết giải pháp kỹ thuật IT

PHẦN 09: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH IT
 9 Thành phần cần có trong bản kế hoạch IT
 Kỹ thuật phân nhỏ hạng mục công việc IT
 Ma trận trách nhiệm trách nhiệm
 Phương pháp tính ước lượng thời gian 
 Kỹ thuật đánh giá tiến độ hoàn thành công việc
 Tổ chức nhóm triển khai IT
 Bảng cam kết làm việc nhóm 
 Bài thực hành: Lập kế hoạch triển khai dự án kỹ thuật IT 

PHẦN 10: BÁO CÁO VẬN HÀNH IT ĐỊNH KỲ

  Báo cáo tình trạng sử dụng thiết bị (Asset Report)
 Báo cáo sự cố IT định kỳ (Incident Report)
 Báo cáo vấn đề IT định kỳ (Problem Report)
 Báo cáo các thay đổi hệ thống định kỳ (Change Report)
 Báo cáo backup định kỳ (Backup Report)
 Báo cáo năng lực máy chủ định kỳ (Capacity Report)
 Báo cáo an toàn bảo mật định kỳ (Security Report)
 Báo cáo thiết bị thay thế định kỳ (Spare Report)
 Bài thực hành: Xây dựng báo cáo IT định kỳ

 Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học
 i.  Thảo luận mở (Open discussion)
ii.  Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Hướng dẫn thực hành cụ thể, chi tiết dựa trên các công cụ biểu mẫu và công cụ quản lý (IT Management toolkits)
iv. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
v.  Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Sự khác biệt về phương pháp đào tạo:

- Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế
- Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí
- 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày
- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc
- Ưu tiên giới thiệu nhân sự IT cho một số doanh nghiệp tuyển dụng của chúng tôi
- Hỗ trợ thăm quan và tư vấn đánh giá hệ thống quản lý IT tại công ty học viên (Nếu cần)

 Kết thúc chương trình: Học viên tham gia khóa học phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và ứng dụng nội dung học vào môi trường quản lý IT thực tế của doanh nghiệp.

 Chứng nhận tốt nghiệp:  Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận "Quản Trị Vận Hành Hệ Thống IT Chuyên Nghiệp" được chứng nhận bởi  cấp, có giá trị trên toàn quốc.

LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Toà nhà FS tầng 1606 số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh xuân, Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vnCác sản phẩm cùng loại khác
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC

Cuộc sống luôn bị chi phối bởi nhiều khía cạnh từ tài chính, gia đình, bạn bè, xã hội….dẫn

Chi tiết »

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

Phỏng vấn là một khâu quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp hiện

Chi tiết »

KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Tại nhiều doanh nghiệp hiện nay đã thiết lập một quy trình đánh giá nhân viên cho riêng mình.

Chi tiết »

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

Với cơ chế vận hành của hệ thống lương 3P, doanh nghiệp vừa có thể tối ưu được chi

Chi tiết »

KỸ NĂNG GIAO VIỆC & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG GIAO VIỆC & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Doanh nghiệp muốn thành công và phát triển bền vững cần phải có đội ngũ quản lý không chỉ

Chi tiết »

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI

Theo như Peter Drucker, người được mệnh danh là “cha đẻ” của Quản trị Kinh doanh Hiện đại (Father

Chi tiết »

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH & TỰ ĐIỂN NĂNG LỰC

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH & TỰ ĐIỂN NĂNG LỰC

Xây dựng từ điển năng lực một công việc vô cùng quan trọng nhưng đôi khi lại bị bỏ

Chi tiết »

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Với sự phát triển của doanh nghiệp, các Lãnh đạo các doanh nghiệp đang ngày càng yêu cầu Chuyên

Chi tiết »

KHÓA HỌC KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

KHÓA HỌC KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khoá học "Kỹ năng khởi nghiệp - Start up"sẽ giúp bạn trang bị và củng cố các kiến thức,

Chi tiết »

KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN VIÊN IT

KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN VIÊN IT

Kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, quản trị dự án, quản trị mạng, lập trình viên phần

Chi tiết »

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT

Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM - IT Service Management) là tập hợp các phương pháp IT hướng con

Chi tiết »

KHÓA HỌC ITIL v3 FOUNDATION

KHÓA HỌC ITIL v3 FOUNDATION

Áp lực cải tiến dịch vụ IT xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nhiều hơn

Chi tiết »

KHÓA HỌC KIỂM TOÁN IT NỘI BỘ

KHÓA HỌC KIỂM TOÁN IT NỘI BỘ

Hệ thống công nghệ thông tin (IT) của tổ chức doanh nghiệp có đảm bảo an toàn và sẵn

Chi tiết »

QUẢN TRỊ RỦI RO IT TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

QUẢN TRỊ RỦI RO IT TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Tại một số doanh nghiệp hay tổ chức, quản trị rủi ro rất được chú trọng và họ có

Chi tiết »

KHÓA HỌC  NHẬN THỨC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

KHÓA HỌC NHẬN THỨC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày nay, khi mọi hoạt động nghiệp vụ phần lớn sử dụng máy tính và mạng internet để tương

Chi tiết »

KHÓA HỌC  QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

KHÓA HỌC QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày nay, khi mọi hoạt động nghiệp vụ phần lớn sử dụng máy tính và mạng internet để tương

Chi tiết »

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SERVICEDESK

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SERVICEDESK

Bộ phận hỗ trợ dịch vụ IT (IT ServiceDesk), là bộ phận kết nối duy nhất từ phía người

Chi tiết »

KHÓA HỌC  KỸ NĂNG HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC KỸ NĂNG HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

​ Bộ phận IT Helpdesk hỗ trợ dịch vụ IT, là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng

Chi tiết »

KHÓA HỌC  KỸ NĂNG GIÁM SÁT IT CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIÁM SÁT IT CHUYÊN NGHIỆP

Người giám sát IT làm việc với các chuyên viên IT khác để cài đặt, bảo trì và nâng

Chi tiết »

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT CHUYÊN NGHIỆP

Bạn là một nhân viên IT thành công vừa được đề bạt lên vị trí quản lý bộ phận

Chi tiết »

Hotline 0976 464 688 Hotline phongdaotao88@gmail.com Liên hệ
Facebook google plus Twitter google plus


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

Trụ  sở:  Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội

Mobile 0976 464 688

Email:  phongdaotao88@gmail.com - Website:  www.daotaodauthau.vn

 

 

© Copyright 2009 - 2019 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 3 Hôm nay: 87 Trong tuần: 219 Trong tháng: 1362    Tổng: 114498
CHAT ZALO
HOTLINE : 0976 464 688