thang may, thang may gia dinh, thang may benh vien

Hotline Hotline:
0976 464 688 - 0976 464 688
home
CT Quản trị Kinh doanh chi tiết

KHÓA HỌC

khoa-hoc

Giám sát thi công XDCT

khoa-hoc

Quản lý dự án

khoa-hoc

Định giá xây dựng

khoa-hoc

Nghiệp Vụ Đấu thầu

khoa-hoc

Chỉ huy trưởng công trường

khoa-hoc

Đo bóc tiên lượng , lập dự toán

khoa-hoc

An toàn lao động

khoa-hoc

Quản lý lao động, tiền lương và BHXH

khoa-hoc

Hành chính văn phòng,văn thư, lưu trữ

khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

khoa-hoc

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

khoa-hoc

Giám đốc quản lý, điều hành

khoa-hoc

Lập và thẩm định dự án đầu tư

khoa-hoc

Khóa học xây dựng

khoa-hoc

Khóa học QLDA CNTT

khoa-hoc

Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

khoa-hoc

Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

khoa-hoc

Sơ Cấp Cứu

khoa-hoc

Quản lý vận hành nhà chung cư

khoa-hoc

Quản lý Bệnh Viện

khoa-hoc

Đào tạo nghề

khoa-hoc

Các khóa học khác

LỊCH KHAI GIẢNG

lich-khai-giang

Miền Bắc

lich-khai-giang

Miền Nam

lich-khai-giang

Miền Trung

KHÓA HỌC MAKETTING

khoa-hoc-maketting

Khóa Học Maketting

Tư vấn trực tuyến
Mr. Hai
My status
Tin tức nổi bật
Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng Tại TPHCM Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng Tại TPHCM
KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN TRÊN TOÀN QUỐC KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN TRÊN TOÀN QUỐC
Cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1,2,3 Cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1,2,3
Chứng chỉ năng lực thi công dân dụng công nghiệp, htkt, giao thông, thủy lợi, thủy điện Chứng chỉ năng lực thi công dân dụng công nghiệp, htkt, giao thông, thủy lợi, thủy điện
Cấp chứng chỉ năng lực kiểm định xây dựng hạng 1,2,3 Cấp chứng chỉ năng lực kiểm định xây dựng hạng 1,2,3
Cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng I, II, III Cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng I, II, III
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát

Trang chủ > KHÓA HỌC > Các khóa học khác>
CT Quản trị Kinh doanh chi tiết

1. Chuyên đề: Quản trị học

2.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức: Khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. Bốn chức năng cơ bản của quản trị. Mô tả vai trò của nhà quản trị, Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi.

2.2. Nội dungchủ yếu

a. Khái quát về quản trị học

+ Khái niệm

+ Sự cần thiết của quản trị

+ Một số trường phải về quản trị

+ Các chức năng của quản trị

b. Thông tin quản trị

+ Vai trò và đối tượng của thông tin quản trị

+ Phân loại thông tin quản trị

+ Nguồn thông tin

+ Mục tiêu và chức năng của thông tin

+ Nội dung và hình thức thông tin

+ Quá trình thông tin

+ Phương pháp thu thập, xử lý và phổng biến thông tin

+ Tổ chức quản lý thông tin

c. Quyết định trong quản trị

+ Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

+ Mục tiêu của quyết định

+ Cơ sở khoa học của ra quyết định

+ Nội dung và hình thức ra quyết định

+ Tiến trình ra quyết định

+ Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định

2.3. Thời lượng: 2 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

2. Chuyên đề: Khởi nghiệp

3.1. Muc tiêu

Kinh doanh là một nghề được không ít bạn lực chọn, nhưng hầu hết chúng ta đề lúng túng không biết lựa chọn kinh doanh cái gì? Như thế nào? Khi nào và điều kiện gì? Để dẫn đến thành công. Chuyên đề này giúp các bạn mạnh dạn, tự tin bước vào nghề kinh doanh, một nghề đầy vinh quang nhưng không hề ít gian khó.

3.2. Nội dung chủ yếu

a. Nghiên cứu thi trường

+ Khái niệm

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Đo lường kết quả nghiên cứu

+ Vận dụng kết qur nghiên cứu

b. Hình thành ý tưởng

+ Khái niệm

+ Phân loại ý tưởng

+ Tính khả thi, xác định sản phẩm

+ Tổ chức triển khai ý tưởng (xác định điều kiện, thuận lợi, khó khăn, quyết định đầu tự, lộ trình thực hiện…)

c. Thành lập doanh nghiệp

+ Điều kiện thành lập (Nhân lực, tài lực, vật lực, quy trình công nghệ, trụ sở…)

+ Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ

+ Xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp (trong đó có điều lệ, quy chế hoạt động)

+ Thủ tục hành chính thành lập, đang ký kinh doanh

+ Tranh thủ các nguồn tài trợ của Chính phủ

d. Quản trị vận hành

+ Ban hành quy định, quy chế hoạt động, lề lối làm việc…

+ Cụ thể hóa quy trình công nghệ vận hành sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

+ Hỗ trợ vận hành

+ Công tác kế hoạch

+ Triển khai hoạt động

+ Giám sát, đánh giá, điều chỉnh

đ. Xúc tiến thương mại

e. Hạch toán kế toán- tài chính

f. Điều chỉnh chiến lược

3.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

3. Chuyên đề: Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soan thảo hợp đồng kinh tế

4.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau sao cho an toàn và ít rủi ro nhất

4.2. Nội dung

a. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế

+ Khái niệm

+ Phân loại

+ Nguồn luật điều chỉnh

+ Mẫu hợp đồng kinh tế

b. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế

+ Đàm phán

+ Soạn thảo

+ Ký kết

4.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

4. Chuyên đề: Kỹ năng mềm trong quản trị kinh doanh

4.1. Muc tiêu

Chuyên đề giới thiệu khái quát về kỹ năng mềm cơ bản trong kinh doanh như: kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, tổ chức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian...

4.2. Nội dung chủ yếu

a. Kỹ năng giao tiếp

+ Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp

+ Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

+ Các kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

+ Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

+ Kỹ năng hỏi đáp trong giao tiếp và lắng nghe

b. Kỹ năng lãnh đạo

+ Một số vấn đề cơ bản về lãnh đạ quản lý

ü   Khái niệm

ü   Các chức năng của quản lý

ü   Phong cách lãnh đạo

+ Một số kỹ năng cần thiết của lãnh đạo quản lý

ü   Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp

ü   Kỹ năng soạn thảo văn bản

ü   Kỹ năng giao việc, phân công, bố trí lao động

ü   Kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên

c. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

+ Tổng quan về teamwork

ü   Teamwork là gì?

ü   Lợi ích của teamwork

ü   Quy trình hình thành và phát triển của teamwork

ü   Leader của teamwork

+ Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

ü   Khái niệm

ü   Kế hoạch làm việc nhóm hiệu quả

ü   Nguyễn tắc làm việc nhóm hiệu quả

d. Kỹ năng quản lý thời gian

+ Khái niệm

+ Xác định mục tiêu

+ Liệt kê những công việc cần phải làm

+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

+ Tổng kết lại công việc

+ Tính kỷ luật và thói quen

+ Tập trung

+ Lên thời gian cụ thể cho công việc

+ Sắp xếp nơi làm việc khoa học

4.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

5. Chuyên đề: Quản trị marketing

5.1. Muc tiêu

Trang bị những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị marketing căn bản giúp cho người học có khả năng áp dụng marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

5.2. Nội dung chủ yếu

a. Những vấn đề cơ bản của marketing

b. Nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng, người mua.

 - Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng

 - Thị trường của doanh nghiệp, tổ chức

 - Thị trường của cá nhân.

 -  Lý thuyết cái Nhất – Khác biệt.

  c. Các Công cụ của Marketing (4P)

 - Sản phẩm (Khái niệm, lợi ích, chu kỳ sống, định vị sản phẩm, đạo đức sản phẩm).

 - Giá cả (Các phương pháp xây dựng giá, chiến lược giá…)

 - Địa điểm, phương thức phân phối (Các kênh phân phối, biện pháp)

 - Xúc tiến kinh doanh (Quảng cáo, Thương hiệu, Xúc tiến bán hàng, Nghệ thuật Bán hàng).

  d. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tiếp thị

 - Chiến lược định giá sản phẩm

 - Chiến lược bán hàng

 - Chiến lược phân phối sản phẩm

  - Chiến lược định vị cho sản phẩm

  - Chiến lược Phát triển, quảng cáo cho sản phẩm mới

  e. Ứng dụng marketing

 - Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu

 - Ứng dụng tâm lý phân tích hành vi tiêu dùng

 - Quản trị người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng

 - Ra quyết định sản phẩm dịch vụ

 - Xác định phân khúc thị trường

 - Quyết định về quảng cáo 

 - Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm…        

5.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

6. Chuyên đề: Quản trị Nguồn nhân lực

6.1. Muc tiêu

Chuyên đề tập trung giới thiệu khoa học và nghệ thuật về tuyển dụng, quản lý, đánh giá và đãi ngộ (lương thưởng) đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

6.2. Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-  Một số khái niệm cơ bản

- Mục tiêu

-  Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-  Vai trò của quản trị NNL

-  Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

b. Nội dung quản trị nguồn nhân lực

-  Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-  Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

- Sắp xếp, bố trí lao động

-  Đào tạo và phát triển NNL

-  Đánh giá kết quả thực hiện công việc

- Trả lương, thưởng, phúc lợi

c. Một số kỹ năng giải quyết các vấn đề về nhân sự

- Tạo động lực làm việc

- Giữ chân nhân viên giỏi

- Giải quyết các vấn đề nội bộ

- Xử lý nhân viên làm việc yếu kém

6.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

7. Chuyên đề: Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về tài chính

- Tài chính là gì?

- Quản trị tài chính là gì?

- Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thị trường tài chính.

b. Công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

- Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;

- Huy động vốn, các kênh huy động vốn;

- Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả;

- Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.

c. Phân tích tài chính

- Phân tích tình hình tài chính;

- Phân tích khả năng sinh lời;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

d. Một số khác về tài chính doanh nghiệp

- Định giá doanh nghiệp;

- Định giá chứng khoán;

- Quản lý rủi ro ngoại hối.

7.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

8. Chuyên đề: Quản trị kinh doanh hiện đại

8.1. Muc tiêu

Chuyên đề trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh hiện đại nhằm giúp cho người học có thể biết và áp dụng những kiến thức mới nhất hiện nay quản lý hiệu quả doanh nghiệp của mình

8.2. Nội dung chủ yếu

a. Một số vấn đề cơ bản vể quản trị mục tiêu (MBO) và quản trị theo quá trình (MBP)

b. Quản trị mục tiêu

+ Thiết lập mục tiêu chiến lược

+ Xác định mục tiêu cấp cao

+ Xác định những mục tiêu cụ thể

+ Thực hiện mục tiêu

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh

+ Tổng kết và đánh giá

c. Quản trị theo quá trình

+ Phương pháp quản trị theo quá trình

+ Xây dựng các tài liệu phục vụ cho doanh nghiệp

+ Kiểm soát chi tiết việc thực hiện công việc

+ Xác định chi tiết nhu cầu của khách hàng

+ Quản lý thông tin trong doanh nghiệp

+ Áp dụng MBP theo các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO

8.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

9. Chuyên đề: Quản trị Hậu cần (Logistics)

9.1. Muc tiêu

Logistics là một trong những dịch vụ thời sự hiện nay. Nắm vững và hiểu vê logistics giúp cho các nhà quản trị nắm vững và lựa chọn các dịch vụ đảm bảo nguồn cung (các yếu tố vật chất đầu vào như vật tư- kỹ thuật) ổn định, an toàn, bền vững với chất lượng tốt nhất.

9.2. Nội dung chủ yếu

a. Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

- Khái quát chung về Logistics & dịch vụ Logistics

- Sự ra đời, phát triển của Logistics và chuỗi cung ứng

- Đặc điểm, vai trò, tác dụng của Logistics và chuỗi cung ứng

- Bản chất của Logistics và chuỗi cung ứng

- Những nội dung cơ bản của Logistics và chuỗi cung ứng

- Phân biệt Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

b.  Các loại dịch vụ Logistics

- Phân loại theo dịch vụ Logistics chủ yếu

- Phân loại theo dịch vụ có liên quan đến vận tải

- Phân loại theo dịch vụ mang tính hỗ trợ

c. Thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Khái niệm thuê ngoài dịch vụ Logistics 

- Hoạt động của các nhà cung ứng dịch vụ Logistics

- Phân loại các nhà cung ứng dịch vụ

- Quan hệ pháp lý trong thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Logistics trong kinh doanh toàn cầu

d. Logistics và chuỗi cung ứng 

- Hoạt động Logistics trong quản trị chuỗi cung ứng

- Vai trò của Logistics trong chuỗi cung ứng

- Hoạt động Logistics trong chuỗi cung ứng

-  Chi phí Logistics trong chuỗi cung ứng

đ. Quản trị Logistics trong chuỗi cung ứng

- Dịch vụ khách hàng, xử lý đơn đặt hàng 

- Tìm nguồn hàng và thu mua nguyên vật liệu

- Dịch vụ kho, xử lý nguyên vật liệu

- Quản lý về kho 

- Vận tải và phân phối 

9.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Toà nhà FS tầng 1606 số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh xuân, Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn1. Chuyên đề: Quản trị học

2.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức: Khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. Bốn chức năng cơ bản của quản trị. Mô tả vai trò của nhà quản trị, Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi.

2.2. Nội dungchủ yếu

a. Khái quát về quản trị học

+ Khái niệm

+ Sự cần thiết của quản trị

+ Một số trường phải về quản trị

+ Các chức năng của quản trị

b. Thông tin quản trị

+ Vai trò và đối tượng của thông tin quản trị

+ Phân loại thông tin quản trị

+ Nguồn thông tin

+ Mục tiêu và chức năng của thông tin

+ Nội dung và hình thức thông tin

+ Quá trình thông tin

+ Phương pháp thu thập, xử lý và phổng biến thông tin

+ Tổ chức quản lý thông tin

c. Quyết định trong quản trị

+ Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

+ Mục tiêu của quyết định

+ Cơ sở khoa học của ra quyết định

+ Nội dung và hình thức ra quyết định

+ Tiến trình ra quyết định

+ Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định

2.3. Thời lượng: 2 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

2. Chuyên đề: Khởi nghiệp

3.1. Muc tiêu

Kinh doanh là một nghề được không ít bạn lực chọn, nhưng hầu hết chúng ta đề lúng túng không biết lựa chọn kinh doanh cái gì? Như thế nào? Khi nào và điều kiện gì? Để dẫn đến thành công. Chuyên đề này giúp các bạn mạnh dạn, tự tin bước vào nghề kinh doanh, một nghề đầy vinh quang nhưng không hề ít gian khó.

3.2. Nội dung chủ yếu

a. Nghiên cứu thi trường

+ Khái niệm

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Đo lường kết quả nghiên cứu

+ Vận dụng kết qur nghiên cứu

b. Hình thành ý tưởng

+ Khái niệm

+ Phân loại ý tưởng

+ Tính khả thi, xác định sản phẩm

+ Tổ chức triển khai ý tưởng (xác định điều kiện, thuận lợi, khó khăn, quyết định đầu tự, lộ trình thực hiện…)

c. Thành lập doanh nghiệp

+ Điều kiện thành lập (Nhân lực, tài lực, vật lực, quy trình công nghệ, trụ sở…)

+ Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ

+ Xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp (trong đó có điều lệ, quy chế hoạt động)

+ Thủ tục hành chính thành lập, đang ký kinh doanh

+ Tranh thủ các nguồn tài trợ của Chính phủ

d. Quản trị vận hành

+ Ban hành quy định, quy chế hoạt động, lề lối làm việc…

+ Cụ thể hóa quy trình công nghệ vận hành sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

+ Hỗ trợ vận hành

+ Công tác kế hoạch

+ Triển khai hoạt động

+ Giám sát, đánh giá, điều chỉnh

đ. Xúc tiến thương mại

e. Hạch toán kế toán- tài chính

f. Điều chỉnh chiến lược

3.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

3. Chuyên đề: Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soan thảo hợp đồng kinh tế

4.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau sao cho an toàn và ít rủi ro nhất

4.2. Nội dung

a. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế

+ Khái niệm

+ Phân loại

+ Nguồn luật điều chỉnh

+ Mẫu hợp đồng kinh tế

b. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế

+ Đàm phán

+ Soạn thảo

+ Ký kết

4.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

4. Chuyên đề: Kỹ năng mềm trong quản trị kinh doanh

4.1. Muc tiêu

Chuyên đề giới thiệu khái quát về kỹ năng mềm cơ bản trong kinh doanh như: kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, tổ chức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian...

4.2. Nội dung chủ yếu

a. Kỹ năng giao tiếp

+ Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp

+ Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

+ Các kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

+ Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

+ Kỹ năng hỏi đáp trong giao tiếp và lắng nghe

b. Kỹ năng lãnh đạo

+ Một số vấn đề cơ bản về lãnh đạ quản lý

ü   Khái niệm

ü   Các chức năng của quản lý

ü   Phong cách lãnh đạo

+ Một số kỹ năng cần thiết của lãnh đạo quản lý

ü   Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp

ü   Kỹ năng soạn thảo văn bản

ü   Kỹ năng giao việc, phân công, bố trí lao động

ü   Kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên

c. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

+ Tổng quan về teamwork

ü   Teamwork là gì?

ü   Lợi ích của teamwork

ü   Quy trình hình thành và phát triển của teamwork

ü   Leader của teamwork

+ Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

ü   Khái niệm

ü   Kế hoạch làm việc nhóm hiệu quả

ü   Nguyễn tắc làm việc nhóm hiệu quả

d. Kỹ năng quản lý thời gian

+ Khái niệm

+ Xác định mục tiêu

+ Liệt kê những công việc cần phải làm

+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

+ Tổng kết lại công việc

+ Tính kỷ luật và thói quen

+ Tập trung

+ Lên thời gian cụ thể cho công việc

+ Sắp xếp nơi làm việc khoa học

4.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

5. Chuyên đề: Quản trị marketing

5.1. Muc tiêu

Trang bị những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị marketing căn bản giúp cho người học có khả năng áp dụng marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

5.2. Nội dung chủ yếu

a. Những vấn đề cơ bản của marketing

b. Nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng, người mua.

 - Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng

 - Thị trường của doanh nghiệp, tổ chức

 - Thị trường của cá nhân.

 -  Lý thuyết cái Nhất – Khác biệt.

  c. Các Công cụ của Marketing (4P)

 - Sản phẩm (Khái niệm, lợi ích, chu kỳ sống, định vị sản phẩm, đạo đức sản phẩm).

 - Giá cả (Các phương pháp xây dựng giá, chiến lược giá…)

 - Địa điểm, phương thức phân phối (Các kênh phân phối, biện pháp)

 - Xúc tiến kinh doanh (Quảng cáo, Thương hiệu, Xúc tiến bán hàng, Nghệ thuật Bán hàng).

  d. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tiếp thị

 - Chiến lược định giá sản phẩm

 - Chiến lược bán hàng

 - Chiến lược phân phối sản phẩm

  - Chiến lược định vị cho sản phẩm

  - Chiến lược Phát triển, quảng cáo cho sản phẩm mới

  e. Ứng dụng marketing

 - Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu

 - Ứng dụng tâm lý phân tích hành vi tiêu dùng

 - Quản trị người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng

 - Ra quyết định sản phẩm dịch vụ

 - Xác định phân khúc thị trường

 - Quyết định về quảng cáo 

 - Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm…        

5.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

6. Chuyên đề: Quản trị Nguồn nhân lực

6.1. Muc tiêu

Chuyên đề tập trung giới thiệu khoa học và nghệ thuật về tuyển dụng, quản lý, đánh giá và đãi ngộ (lương thưởng) đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

6.2. Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-  Một số khái niệm cơ bản

- Mục tiêu

-  Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-  Vai trò của quản trị NNL

-  Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

b. Nội dung quản trị nguồn nhân lực

-  Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-  Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

- Sắp xếp, bố trí lao động

-  Đào tạo và phát triển NNL

-  Đánh giá kết quả thực hiện công việc

- Trả lương, thưởng, phúc lợi

c. Một số kỹ năng giải quyết các vấn đề về nhân sự

- Tạo động lực làm việc

- Giữ chân nhân viên giỏi

- Giải quyết các vấn đề nội bộ

- Xử lý nhân viên làm việc yếu kém

6.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

7. Chuyên đề: Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về tài chính

- Tài chính là gì?

- Quản trị tài chính là gì?

- Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thị trường tài chính.

b. Công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

- Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;

- Huy động vốn, các kênh huy động vốn;

- Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả;

- Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.

c. Phân tích tài chính

- Phân tích tình hình tài chính;

- Phân tích khả năng sinh lời;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

d. Một số khác về tài chính doanh nghiệp

- Định giá doanh nghiệp;

- Định giá chứng khoán;

- Quản lý rủi ro ngoại hối.

7.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

8. Chuyên đề: Quản trị kinh doanh hiện đại

8.1. Muc tiêu

Chuyên đề trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh hiện đại nhằm giúp cho người học có thể biết và áp dụng những kiến thức mới nhất hiện nay quản lý hiệu quả doanh nghiệp của mình

8.2. Nội dung chủ yếu

a. Một số vấn đề cơ bản vể quản trị mục tiêu (MBO) và quản trị theo quá trình (MBP)

b. Quản trị mục tiêu

+ Thiết lập mục tiêu chiến lược

+ Xác định mục tiêu cấp cao

+ Xác định những mục tiêu cụ thể

+ Thực hiện mục tiêu

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh

+ Tổng kết và đánh giá

c. Quản trị theo quá trình

+ Phương pháp quản trị theo quá trình

+ Xây dựng các tài liệu phục vụ cho doanh nghiệp

+ Kiểm soát chi tiết việc thực hiện công việc

+ Xác định chi tiết nhu cầu của khách hàng

+ Quản lý thông tin trong doanh nghiệp

+ Áp dụng MBP theo các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO

8.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

9. Chuyên đề: Quản trị Hậu cần (Logistics)

9.1. Muc tiêu

Logistics là một trong những dịch vụ thời sự hiện nay. Nắm vững và hiểu vê logistics giúp cho các nhà quản trị nắm vững và lựa chọn các dịch vụ đảm bảo nguồn cung (các yếu tố vật chất đầu vào như vật tư- kỹ thuật) ổn định, an toàn, bền vững với chất lượng tốt nhất.

9.2. Nội dung chủ yếu

a. Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

- Khái quát chung về Logistics & dịch vụ Logistics

- Sự ra đời, phát triển của Logistics và chuỗi cung ứng

- Đặc điểm, vai trò, tác dụng của Logistics và chuỗi cung ứng

- Bản chất của Logistics và chuỗi cung ứng

- Những nội dung cơ bản của Logistics và chuỗi cung ứng

- Phân biệt Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

b.  Các loại dịch vụ Logistics

- Phân loại theo dịch vụ Logistics chủ yếu

- Phân loại theo dịch vụ có liên quan đến vận tải

- Phân loại theo dịch vụ mang tính hỗ trợ

c. Thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Khái niệm thuê ngoài dịch vụ Logistics 

- Hoạt động của các nhà cung ứng dịch vụ Logistics

- Phân loại các nhà cung ứng dịch vụ

- Quan hệ pháp lý trong thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Logistics trong kinh doanh toàn cầu

d. Logistics và chuỗi cung ứng 

- Hoạt động Logistics trong quản trị chuỗi cung ứng

- Vai trò của Logistics trong chuỗi cung ứng

- Hoạt động Logistics trong chuỗi cung ứng

-  Chi phí Logistics trong chuỗi cung ứng

đ. Quản trị Logistics trong chuỗi cung ứng

- Dịch vụ khách hàng, xử lý đơn đặt hàng 

- Tìm nguồn hàng và thu mua nguyên vật liệu

- Dịch vụ kho, xử lý nguyên vật liệu

- Quản lý về kho 

- Vận tải và phân phối 

9.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Toà nhà FS tầng 1606 số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh xuân, Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vnCác sản phẩm cùng loại khác
Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng Tại TPHCM

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng Tại TPHCM

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia

Chi tiết »

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN TRÊN TOÀN QUỐC

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN TRÊN TOÀN QUỐC

Cung cấp cho người học hiểu được các phạm trù cơ bản về nghiêp vụ Đấu Thầu, hiểu được

Chi tiết »

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát

Như các bạn đã biết ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án là một

Chi tiết »

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Liên tục khai giảng khóa học: “Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công

Chi tiết »

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất

Khóa học chứng chỉ an toàn hóa chất nhóm 3 của Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ

Chi tiết »

CEO NÂNG CAO: CHUYÊN SÂU VỀ TÀI CHÍNH

CEO NÂNG CAO: CHUYÊN SÂU VỀ TÀI CHÍNH

Tài chính doanh nghiệp là sự vận động chuyển hóa từ các nguồn tài chính hình thành nên các

Chi tiết »

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông

Chi tiết »

CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG UY TÍN TOÀN QUỐC

CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG UY TÍN TOÀN QUỐC

Để giúp các đơn vị, cơ quản hay cá nhân có đầy đủ điều kiện về pháp lý &

Chi tiết »

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI QUA FACEBOOK

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI QUA FACEBOOK

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội cũng ngày một đa

Chi tiết »

MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL

Marketing Digital là một thuật ngữ dùng để chỉ những hoạt động marketing sử dụng công cụ kỹ thuật

Chi tiết »

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

Khách hàng chính là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp, trong

Chi tiết »

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI DÀNH CHO CEO

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI DÀNH CHO CEO

Hệ thống phân phối giống như những huyết mạch giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục

Chi tiết »

TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

Có nhiều nhà quản trị, mặc dù rất giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, nhưng lại chưa thực sự

Chi tiết »

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, một Doanh nghiệp cần tiến hành nhiều việc khác nhau. Điều này

Chi tiết »

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Chương trình huấn luyện về Kỹ năng đào tạo giảng viên nội bộ dành cho đối tưông là nhân

Chi tiết »

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản

Chi tiết »

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi việc, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh đang biến

Chi tiết »

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Trở thành nhà quản lý là mục đích thăng tiến và cũng là một mốc quan trọng trên con

Chi tiết »

CEO NÂNG CAO

CEO NÂNG CAO

Trong gần một thập kỷ phát triển, với sự nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ chuyên gia,

Chi tiết »

CEO NÂNG CAO: CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN LỰC

CEO NÂNG CAO: CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN LỰC

Là lãnh đạo bạn chịu trách nhiệm cao nhất về sự phát triển của công ty. Tuy nhiên sẽ

Chi tiết »

Hotline 0976 464 688 Hotline phongdaotao88@gmail.com Liên hệ
Facebook google plus Twitter google plus


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

Trụ  sở:  Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội

Mobile 0976 464 688

Email:  phongdaotao88@gmail.com - Website:  www.daotaodauthau.vn

 

 

© Copyright 2009 - 2019 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 30 Trong tuần: 30 Trong tháng: 1362    Tổng: 191505
CHAT ZALO
HOTLINE : 0976 464 688